Website / site internet LA VÉTÉLIÉ 

28-12-2019


Website van de familie Belderok, met foto´s van en met ons, in en rond de Tarn of daarbuiten.

Vandaag nieuw:

Lampionnenfestival 2019-2020Wilt u op de hoogte blijven van het verschijnen van nieuwe pagina´s met foto´s?
Kijk dan onderaan deze pagina en vul het formulier in!Site internet de la famille Belderok, avec des photos de et avec nous, dans et autour du Tarn ou bien encore plus loin.

Nouveau:

Le Festival des lanternes 2019-2020

Voulez-vous rester au courant des nouvelles pages quand ils viennent d´être disponible?
En bas de cette page vous trouverez le lien pour remplir une formulaire! La Vétélié

17-11-2019
Vieren verjaardagen Mano en Joop

02-11-2019
Herfst en onze dieren

10-10-2019
Vieren verjaardagen Mini en Margherita

06-11-2018
Ons feest ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk

02-04-2018
De eerste dagen met onze nieuwe honden Nala en Jimmy

29-07-2015
De oude boom wordt gekapt

02-08-2015
Onze dieren

17-11-2019
Fêter les anniversaires de Mano et Joop

02-11-2019
Automne et nos animaux

10-10-2019
Fêter les anniversaires de Mini et Margherita

06-11-2018
La fête de notre 25 ans mariés

02-04-2018
Les premiers jours avec nos chiens nouveaux Nala et Jimmy

29-07-2015
Le vieux arbre abattu

02-08-2015
Nos animaux


In de Tarn / Dans le Tarn
28-12-2019
De derde editie van het Lampionnenfestival.

21-01-2019
De tweede editie van het Lampionnenfestival.

22-12-2017
Lampionnenfestival in Gaillac.

16-07-2017
Foto´s met Jan en Yoland van der Heiden.
Foto´s met Frans en Ursula Belderok.
15 juli: de Tour de France gaat door Tanus.

06-03-2016
Hoogwater in de Viaur

15-08-2015
De Cascade van Arifat en de Chaos in de Sidobre

21-01-2019
La troisième édition du Festival des Lanternes.

21-01-2019
La deuxième édition du Festival des Lanternes.

22-12-2017
Le Festival des lanternes à Gaillac.

16-07-2017
Des photos avec Jan et Yoland van der Heiden.
Des photos avec Frans et Ursula Belderok.
15 juillet: le Tour de France dans Tanus.

06-03-2016
La marée haute dans le Viaur

15-08-2015
La Cascade d´Arifat et le Chaos dans le Sidobre


Rond de Tarn / Autour le Tarn

09-08-2017
4 augustus 2017 vieren we samen de verjaardag van Mini in Bruniquel.
27-07-2017
Zomeravond op de camping Albugue

28-07-2016
Zomeravond op de camping Albugue

13-07-2014
St Afrique - Millau - Montpellier le Vieux
09-08-2017
4 août 2017: nous fêtons ensemble l´anniversaire de Mini à Bruniquel.
27-07-2017
Une soirée d´été au camping Albugue

28-07-2016
Une soirée d´été au camping Albugue

13-07-2014
St Afrique - Millau - Montpellier le Vieux

Divers
30-12-2017
Kerst thuis en bij Mar.

19-12-2017
17 december 2017: Kerstconcert/repas koor Valence.

09-12-2017
12 november vieren we de verjaardagen van Joop en Manolita (allebei 4 november).

09-08-2017
4 augustus ´s avonds thuis en 6 augustus thuis om de verjaardagen van Mini en Margherita te vieren.

21-07-2017
BBQ bij Mano op 22 april.

21-07-2017
Picknick in de feestzaal van Assac op 2 juli.

16-07-2017
Diverse foto´s eerste helft 2017.

02-01-2017
Foto´s van kerst bij Margherita

12-12-2016
We vieren de verjaardagen van Joop en Manolita en later de 18e verjaardag van Sophia

16-08-2016
We vieren de verjaardagen van Margherita en Mini

16-06-2016
Het vieren van de verjaardagen van Robert en Loucia

12-06-2016
De eindvoorstelling van de dansschool Cyp´Danse waar Margherita dansles geeft

28-12-2015
Foto´s van kerst 2015: op de bridgeclub in Albi, bij ons thuis en bij Margherita

04-11-2015
Vieren verjaardag Joop en Manolita

16-08-2015
40-jarig huwelijksfeest Rick en Sheila

09-08-2015
Verjaardagen van Margherita en Mini

25-07-2015 en 2-08-2015
Eten bij Ngaire

27-07-2015
22 jaar getrouwd

17-07-2015
Tour in Valence

27-06-2015
Met Brian en Ngaire in Ambialet

07-06-2015
Verjaardag Loucia

30-12-2017
Noël à la maison et chez Mar.

19-12-2017
le 17 décembre 2017: Concert et repas de Noël chorale de Valence

09-12-2017
le 12 novembre nous fêtons les anniversaires de Joop et Manolita (le deux le 4 novembre).

09-08-2017
4 août le soir à la maison et 6 août à la maison pour fêter les anniversaires de Mini et Margherita.

21-07-2017
BBQ chez Mano le 22 avril.

21-07-2017
Picknick dans la salle de fête à Assac le 2 juillet.

16-07-2017
Des photos diverses premiers 6 mois du 2017.

02-01-2017
Des photos de Noël chez Margherita

12-12-2016
Nous fêtons les anniversaires de Joop et Manolita et plus tard le 18ème anniversaire de Sophia

16-08-2016
Nous fêtons les anniversaires de Margherita et Mini

16-06-2016
Nous fêtons les anniversaires de Robert et Loucia


12-06-2016
Le Gala de danse de l´école de danse ou Margherita est professeur de danse

28-12-2015
Les photos de Noël 2015: au club de bridge d´Alib, à la maison et chez Margherita

04-11-2015
Les fêtes des anniversaires de Joop et Manolita

16-08-2015
Rick et Sheila 40 ans mariés

09-08-2015
Les anniversaires de Margherita et Mini

25-07-2015 et 2-08-2015
Manger chez Ngaire

27-07-2015
22 ans mariés

17-07-2015
Le Tour traverse Valence

27-06-2015
Avec Brian et Ngaire en Ambialet

07-06-2015
Anniversaire de Loucia
Onze vakanties / Nos vacances
24-08-2019 - 12-09-2019
Onze vakantie op het Griekse vasteland met Margherita

18-04-2019 - 21-04-2019
Korte vakantie in Lissabon

25-08-2018 - 11-09-2018
Onze vakantie op Cyprus met Margherita

28-08-2017 - 18-09-2017
28 augustus - 18 september 2017: Kreta en de Cycladen.

09-03-2017 - 11-03-2017
9-11 maart: paspoort vernieuwen in Madrid.

05-09-2016 - 15-09-2016
Kreta: deel 2 in Mirtos

29-08-2016 - 5-09-2016
Kreta: deel 1 met Margherita

20-08-2015 - 16-09-2015
Duitsland - Nederland - Griekenland

8/10-06-2015
Barcelona

24-08-2019 - 12-09-2019
Notre vacance sur le continent de Grèce avec Margherita

18-04-2019 - 21-04-2019
Courte pause à Lisbonne

25-08-2018 - 11-09-2018
Notre vacance sur l´île de Chypre avec Margherita

28-08-2017 - 18-09-2017
28 août - 18 septembre 2017: Crète et les Cyclades.

09-03-2017 - 11-03-2017
9-11 mars: renouveller le passeport à Madrid.

05-09-2016 - 15-09-2016
Crète: deuxière partie à Mirtos

29-08-2016 - 5-09-2016
Crète: première partie avec Margherita

20-08-2015 - 16-09-2015
Allemagne - Pays-Bas - Grèce

8/10-06-2015
Barcelone
Heeft u nog vragen of opmerkingen of suggesties ter verbetering?
Als u hier klikt krijgt u een formulier dat u kunt invullen.

Vous avez des questions, des remarques ou bien des suggestions pour améliorer notre site?
Si vous cliquez ici vous avez une formulaire à remplir.