Diverse overige foto´s / Des autres photos

Op deze pagina´s allerlei foto´s die niet goed in de andere rubrieken passen.

Dans cette page vous trouverez tous les autres photos qui ne vont pas bien avec les autres catégories.Kerst thuis en bij Margherita

24 en 25 december 2017: kerstavond bij ons thuis en eerste kerstdag bij Margherita met de hele familie.


Noël à la maison et chez Margherita

24 et 25 décembre 2017: le soir de Noël chez nous et le lendemain chez Margherita avec tout la famille.
Kerstconcert/repas koor Valence

17 december 2017: kerstconcert van het koor van Valence en "s avonds eten met elkaar.


Concert et repas de Noël chorale de Valence

17 décembre 2017: concert de Noël de la chorale de Valence et le soir manger ensemble.
Vieren verjaardagen Joop en Mano

12 november 2017: we vieren onze verjaardagen.


Fêter les anniversaires de Joop et Mano

12 novembre 2017: nous fêtons nos anniversaires.

Vieren verjaardagen Mini en Mar

4 augustus 2017: ´s avonds thuis.
En zondag 6 augustus: vieren van de verjaardagen van Mini en Mar.


Fêter les anniversaires de Mini en Mar

4 août 2017: le soir à la maison.
Et dimanche 6 août: fêter les anniversaires de Mini et Mar.

BBQ bij Manolita en Robert

22 april 2017: bbq bij Manolita en Robert, met de ouders van Martin (de vriend van Loucia).


BBQ chez Manolita et Robert

22 avril 2017: bbq chez Manolita et Robert, avec les parents de Martin (l´ami de Loucia).

Indoorpicknick met het koor

2 juli 2017: picknick met het koor van Valence in de feestzaal van Assac.


Picknick couvert avec la chorale

2 juillet: picknick avec la chorale de Valence dans la salle de fête à Assac.

Foto´s uit het eerste halfjaar 2017

Diverse foto´s genomen in het eerste halfjaar van 2017.


Des photos des premiers 6 mois de 2017

Des photos diverses pris dans les premiers 6 mois de 2017.

Foto´s van kerst bij Margherita

25 december 2016: kerst vieren (met kadootjes natuurlijk) bij Margherita in Salmiech.

Des photos de Noël chez Margherita

25 décembre 2016: nous fêtons Noël (avec des cadeaux bien sûr) chez Margherita à Salmiech.

 
 
 
Vieren verjaardagen Joop, Manolita en Sophia

Foto´s van zondag 6 november in het Chinees restaurant en zondag 4 december bij Sophia en Loucia thuis.

 
 
Fêter les anniversaires de Joop, Manolita et Sophia

Les photos de dimanche 6 novembre dans le restaurant Chinois et dimanche 4 décembre chez Sophia et Loucia.

Vieren verjaardagen Mar en Mini

Foto´s van zondag 14 augustus als we de verjaardagen van Mini (4 augustus) en Margherita (30 augustus) vieren.

Fêter les anniversaires de Mar et Mini

Les photos de dimanche 14 août, quand nous fêtons les anniversaires de Mini (le 4 août) et Margherita (le 30 août).

Verjaardagen Robert en Loucia

Foto´s van het vieren van de verjaardag van Robert (15 mei bij ons) en Loucia (5 juni).

Les anniversaires de Robert et Loucia

Les photos de l'anniversaire de Robert (le 15 mai chez nous) et Loucia (le 5 juin).

 
 
 
Dansgala Cyp'Danse (waar Margherita danslerares is)

Foto´s van de eindvoorstelling van dit jaar:
"L´Arc en Ciel".

 
 
Gala de danse Cyp´Danse (l´école de danse ou Margherita est professeur de danse)

Les photos du gala de cette année:
"L´Arc en Ciel".

Kerst 2015: Foto´s van kerst: op de bridgeclub, thuis en bij Margherita

Foto´s van de diverse kerstfeestjes dit jaar.
Eerst van het jaarlijkse kerstfeest op de bridgeclub, gevolgd door foto´s van kerstavond bij ons thuis en tot slot op 26 december bij Margherita, met Manolita, Robert en de kinderen.
Alleen foto´s van de kerstviering van het koor ontbreken: het viel dit jaar samen met een bridgecompetitie in Toulouse...
Noël 2015: Les photos de noël: au club de bridge d´Albi, à la maison et chez Margherita

Les premières photos sont de la fête au club de bridge, suivit par les photos du soir de Noël chez nous et enfin le 26 décembre chez Margherita, avec Manolita, Robert et leurs enfants.
Cette année ils manquent des photos de la Chorale de Valence: la performance de la chorale était cette année au même jour que la compétition de bridge à Toulouse...
 
4 november 2015: Verjaardag van Joop en Manolita

Een kroonjaar, dus ook een speciale verjaardag.
Eerst met kinderen en kleinkinderen (en aanhang) zondagmiddag 1 november lunchen in Nouveau Siècle.
Dan donderdag 5 november met het vliegtuig naar Nederland om het vrijdag met Janneke te vieren, en dan zaterdag met broers, zus, schoonzussen en zwager.
4 novembre 2015: Les anniversaires de Joop et Manolita

Un lustre, donc un anniversaire spécial.
Les festivités commencent dimanche 1 novembre avec un lunch dans le Nouveau Siècle avec nos enfants, petits-enfants (avec accompagné).
Jeudi 5 novembre par avion aux Pays-Bas; vendredi nous le fêtons avec Janneke, et samedi avec frères, soeur, belles-soeurs et beau-frère.
 
16 augustus 2015: Rick en Sheila vieren hun 40-jarig huwelijk

Een groots feest, met optreden van het duo Naty en Allan die een zingende reis maken door het Franse lied, met optreden van 2 jazzgroepjes en natuurlijk heel veel lekkers te eten.
Wij konden helaas niet alle optredens bijwonen, maar hebben evengoed erg genoten.
16 août 2015: Rick et Sheila fêtent l´anniversaire de leur marriage

Rick et Sheila sont 40 ans mariés et fêtent l´anniversaire avec une grande fête, avec une performance du duo Naty et Allan (un tour des chansons) et deux groupes de jazz et en plus: beaucoup de choses (délicieuses) à manger.
Malheureusement nous ne pouvions pas rester tout le temps, mais c´était magnifique!
 
9 augustus 2015: we vieren de verjaardagen van Mar en Mini

4 augustus was Mini jarig, 30 augustus is Margherita jarig.
Door de vakantieperikelen hebben we een datum er tussenin moeten prikken om het te vieren, dus zondag 9 augustus.
9 août 2015: nous fêtons les anniversaires de Mar et Mini

l´anniversaire de Mini était le 4 août, l´anniversaire de Margherita était le 30 août.
À cause des complications des vacances nous étions obligés de trouver une date au milieu, et c´était dimanche 9 août.
 
Bij Ngaire

25 juli 2015: We eten bij Ngaire met Jos, Goos, Brian, Barry, Judy en hun kleinzoon

2 augustus 2015: we eten opnieuw bij Ngaire, nu alleen met Brian, die de volgende dag 80 jaar wordt
Chez Ngaire

25 juillet 2015: nous mangeons chez Ngaire avec Jos, Goos, Brian, Barry, Judy et leur petit-fils

2 août 2015: nous mangeons autrefois chez Ngaire, mais maintenant seulement avec Brian, qui a son 80ème anniversaire le jour après
 
27 juli 2015: 22 jaar getrouwd

27 juli 1993 zijn we in Lelystad getrouwd.
27 juli 2015 is het dus 22 jaar geleden, en dat vieren we samen met een tochtje naar Najac en ´s avonds eten in het centrum van Albi!
27 juillet 2015: 22 ans marié

Nous sommes mariés le 27 juillet 1993 à Lelystad.
Le 27 juillet 2015 il y a 22 ans, et nous le fêtons à Najac et le soir au centre d´Albi avec un repas!
 
17 juli 2015: Tour in Valence

De reclamekaravaan rijdt door Valence.
17 juillet 2015: Le Tour traverse Valence

La caravane des pubs traverse Valence.
 
27 juni 2015: Met Brian en Ngaire in Ambialet

Eind september gaat Brian definitief terug naar Engeland.
Als afscheid biedt hij Ngaire en ons een diner aan in Ambialet.
27 juin 2015: Avec Brian et Ngaire en Ambialet

Fin septembre Brian retournera definitivement en Angleterre.
Il nous offre un diner-au-revoir en Ambialet.
 
7 juni 2015: verjaardag Loucia

We vieren dat Loucia gisteren 18 jaar is geworden!
7 juin 2015: anniversaire de Loucia

Nous fêtons le 18ème anniversaire de Loucia (c´était hier)!