Een paar dagen vakantie in Porto / Quelques jours de vacance à Porto
We vliegen met Easy Jet voor een weekje vakantie naar Porto.
Het worden ruim 4 heerlijke dagen, veel lopen door de stad en langs het strand.
Vanuit ons hotel Mercure in Vila Nova de Gaia nemen we de bus of gaan we gewoon lopen naar de kust of de stad.
De bedoeling was ruim een week te blijven, maar als gevolg van de in rap tempo groter wordende problemen met het corona-virus besluiten we zaterdagavond al om te zoeken naar een eerdere terugvlucht: dat wordt maandagmiddag in plaats van vrijdagmiddag.

 1 Woensdag 11 maart: we komen aan in ons hotel en verkennen de route naar
     de stad en terug. ´s Avonds lopen naar en eten in Vila Nova de Gaia,
     tegenover het centrum van Porto.

 2 Donderdag: met de bus naar de overkant, halte Casa da Musica.
     Dan met de metro naar Bolhão, en verder de stad in, op verkenning.

 3 Vrijdag: weer met de bus naar halte Casa da Musica, maar vandaar gewoon
     lopend de stad in.

 4 Zaterdag: met de bus naar het strand van Lavadores.
     Eerst lopen in zuidelijke richting, dan terug naar Afurada, waar we lunchen.

 5 Zondag: we lopen naar Afurada, met de het pontje over en
     lopen in westelijke richting, richting Foz do Douro, en weer terug.
     ´s Avonds lopen naar de Ponte Dom Luis I en terug.

Nous volons avec Easy Jet pour une semaine de vacances à Porto.
Ce sera plus de 4 jours merveilleux, beaucoup de marche à travers la ville et le long de la plage.
De notre hôtel Mercure à Vila Nova de Gaia, nous prenons le bus ou tout simplement à pied jusqu´à la côte ou la ville.
L´intention était de rester plus d´une semaine, mais en raison des problèmes croissants avec le virus corona, nous décidons samedi soir de rechercher un vol de retour plus tôt: ce sera lundi après-midi au lieu de vendredi après-midi.

 1 Mercredi 11 mars: Nous arrivons à notre hôtel et explorons l´itinéraire vers
     la ville et retour. Dans la soirée, marchez et mangez à Vila Nova de Gaia,
     en face du centre de Porto.

 2 Jeudi: en bus de l´autre côté, arrèt Casa da Musica. Puis en métro jusqu´à
     Bolhão, et plus loin dans la ville, aller reconnaître de nouveau la ville.

 3 Vendredi: encore une fois en bus jusqu´à l´arrêt Casa da Musica, mais
     à partir de là, simplement marcher jusqu´à la ville.

 4 Samedi: en bus jusqu´à la plage de Lavadores.
     Marchez d´abord vers le sud, puis revenez à Afurada où nous déjeunerons.

 5 Dimanche: nous marchons vers Afurada, traversons le ferry et marchons
     vers l´ouest en direction de Foz do Douro, puis revenons.
     Dans la soirée, marchez jusqu´à Ponte Dom Luis I et retour.


Klik op een foto om de foto vergroot weer te geven of bekijk onderaan deze pagina het diaporama in middelgroot formaat
Cliquez sur une photo pour agrandir une photo ou regardez le "diaporama" en dessous cette page en taille moyenne